วาสลีน เฮลธี ไวท์ ยูวี ไลท์เทนนิ่ง โลชั่น ชมพู (400 มล) [2 ขวด] และ วาสลีน แฮนด์ เนล คอนดิชันนิ่ง ชมพู (85 มล.)


Size (cm): 4.9*9.2*24.2
Warranty type: ไม่มีการรับประกัน
Weight (kg): 0.55
โมเดล: Unilever Thailand-set_vaseline_02