ไม้ถูพื้นถังปั่นสเตนเลส มีหัวถูพื้น 2 ชิ้น GM13-2


 : HgiDYgU1UFs
Warranty period: 1 ปี
Warranty type: การรับประกันจากผู้ขาย
โมเดล: GM13-2