ไม้ถูพื้นถังปั่นสเตนเลส มีหัวถูพื้น 2 ชิ้น GM13 BLUE