Be Wish ชุดถังปั่น Double Wash Stainless Plus + ผ้าไมโครไฟเบอร์ 2 ชิ้น


 : fU5fMIu8o2g
Size (cm): 49x30x32
Warranty period: 2 Years
Warranty type: มีการรับประกัน
Weight (kg): 3.3
สี: Purple
โมเดล: A0123110