GARNIER MEN ชุดเซ็ตควบคุมความมัน (เทอร์โบไลท์ ออยคอนโทรล เซรั่ม 40 มล. + ไอซี่สครับ 100 มล.) Oil Control Set (Turbolight Oil Control Serum 40ml + Icy Scrub 100 ml)